Stimulus

Elk gewas haalt zijn energie uit zonlicht, water en CO2. Zonder deze 3 factoren is er geen fotosynthese mogelijk. Hoe beter de fotosynthese verloopt, des te beter het gras nutrienten kan opnemen en omzetten in een goede opbrengst aan hoogkwalitatief voer.

De Natuur is zo ingesteld dat elk gewas in symbiose leeft met micro-organismen in de directe omgeving van haar wortels (de rhizosfeer). Dit gezondmakend microleven wordt door de plant via de wortels gevoed met suikers. In ruil daarvoor levert het microleven water en voedings-stoffen aan de plant vanuit de bodemvoorraden aan mineralen en humus. Tegelijk wordt het gras beschermd tegen ziekmakende microben.

Aminozuren

Of dit gezondmakend microleven kan ontwikkelen en meehelpen om een gezond voer voor je dieren te produceren, hangt van je bedrijfsvoering af.

 

Door gebruik van grote hoeveelheden drijfmest op een koude bodem en daarbij nog kunstmest heeft het gras zo veel energie nodig om de tijdelijke overmaat aan opgenomen meststoffen te verwerken, dat er nog maar weinig energie overblijft voor de voeding van het gezondmakend microleven. Het ziekmakend microleven kan zich dan zorgeloos ontwikkelen. Het eindresultaat is een graskuil met veel ruw eiwit, maar van lage kwaliteit, een hoge OEB, teveel kali, onbalans in mineralen,... Daar hebben de koeien en je portefeuille geen enkel belang bij.
Bij een verstandig gebruik van aminozuren als bladvoeding gebeurt het omgekeerde. Geef eerst een bovengrondse bemesting met max. 15 m3 emissie-arme drijfmest( max. 60 kg N). Als het gras zichtbaar begint te groeien spuit je per ha een oplossing van 200 liter water met 2 liter aminozuren ( +/- 10 cm hoogte).

Na elke volgende snede geef je eerst een kleine gift (10 tot 15 m³) emissie-arme drijfmest.
Zodra het gras weer aan het groeien is, geef je weer 2 liter aminozuren opgelost in water ter vervanging van kunstmest. Op begraasd weiland geef je dezelfde dosering aminozuuroplossing om de 3 à 4 weken of als het onvoldoende groeit.

De aminozuren zorgen ervoor dat het gras maar weinig energie nodig heeft om eiwitten aan te maken, waardoor er ruim voldoende energie overblijft om het gezondmakend microleven te stimuleren. Het eindresultaat is een kuilvoer met veel echt eiwit, een lagere OEB, dus gezonde koeien en veel werkplezier.

Als klantenservice krijg je een individuele begeleiding om je te leren hoe je dit product optimaal voor je kunt laten werken. We hebben goede ervaringen met product.