ImpactPoeder

Het rantsoen moet bestaan uit smakelijk voer zonder broei en schimmels. Het voer dat niet aan deze norm voldoet is ook niet geschikt voor jongvee en droogstaande koeien. Dit is alleen geschikt om te verwerken tot organische meststof om het bodemleven mee te voeden. Maar soms heb je weinig keuze.

Vanuit de Koolstofkring kunt u advies krijgen, hoe een rantsoen samen te stellen met gebruik van ImpactPoeder en mogelijk ook Sea Crop.

Het voerprogramma “ www.mijnrantsoenwijzer.nl” kunt u gratis downloaden.

Ondersteuning bij het gebruik van dit programma kan via “Boerenverstand” of “De Koolstofkring”.

Uit studies blijkt de binding door Kaoliniet houdende klei (handels naam ImpactPoeder) van: schimmels/bacteriën/virus. Rapport Aart Oudendorp

Een koe of de gehele veestapel heeft een terugslag in de weerstand, waardoor het risico op ziek worden toeneemt, de dierenarts heeft hier de volgende namen voor:

  • Mycoplasma
  • Blauwtong
  • Mycotoxinen
  • Schmallenbergvirus
  • Mannheimia
  • Salmonella

 

ImpactPoeder bindt dus schimmels, bacteriën en virussen, op deze wijze wordt het dier ondersteunt om zijn eigen weerstand terug te krijgen. Op basis van praktijkervaringen is de onderstaande dosering vastgesteld

Normale dosering ImpactPoeder: 1 procent van de ruwvoeropname of

150 gram per koe/dag.

Als er een terugslag is in de weerstand dan de dosering van ImpactPoeder tijdelijk verhogen naar 300 gram per koe/dag.

 

Het gebruik van ImpactPoeder in de praktijk.

Nuchter kalf:

Gelijk met de eerste biest 20 gram ImpactPoeder, dit geeft het kalf extra bescherming tegen darminfecties. De kleiplaatjes (zit in ImpactPoeder ) gaan in de ringen van de darmwand zitten, op deze wijze wordt het darmslijm geholpen om de darmen dicht te maken voor ziekmakend microleven en een betere doorlating van voedingsstoffen naar de bloedbaan.

Vervolgens elke dag 20 gram ImpactPoeder; bij het ouder worden is er meer voeropname, dan de dosering van ImpactPoeder met de voeropname mee verhogen.

Advies: Voor de verdere jongveeopfok adviseren wij om 1 procent van de ruwvoer opname aan ImpactPoeder te verstrekken.

Dit geeft een optimale groei.

Droogstaande koeien:

Voorbeeld: Dosering is 200 gram ImpactPoeder per koe/dag.

De praktijk heeft uitgewezen dat dieren die ImpactPoeder krijgen niet vervetten, maar spiermassa gaan vormen.

Dus de droogstaande koeien kunnen een rantsoen hebben net zoals een laag productieve koe.

Bij hitte stress:

Koeien leiden onder hitte stress, dit is algemeen bekend.

Onze ervaring uit de praktijk is: verhoog de gift van ImpactPoeder.

Hoe warmer des te meer ImpactPoeder tot wel tot 300 gram per koe/dag. Tijdens de hitte periode zakt de melkproductie, maar na de hete periode komt de productie snel weer op het oude niveau. De koeien ondervinden tijdens en na de hete periode geen nadelige gevolgen van de hitte.