Boer met de natuur

De uitdaging van elke ondernemer is om geld te verdienen. De boer als ondernemer heeft een extra dimensie namelijk leven, levende dieren / levende bodem / vele biologisch omzetting in mest / drijfmest / inkuilen van ruwvoer.  Link Begeleidende brief boerenpdf.