Politiek

De wettelijke dwaling en de gevolgen voor boer en milieu, correspondetie 2de Kamerpdf

 

De uitdaging van elke ondernemer is om geld te verdienen. De boer als ondernemer heeft een extra dimensie namelijk leven, levende dieren / levende bodem / vele biologisch omzetting in mest / drijfmest / inkuilen van ruwvoer.  Link Begeleidende brief boerenpdf.