Kringloop

Van gangbaar naar een kringloop (melk)veehouderij bedrijf.

Uit eigen onderzoek blijkt dat de bedrijven met hoge ammoniak emissies een rantsoen aan de koeien geven van;

 • Gras / kuilgras met een hoge OEB / nitraat / kali en laag DVE / suiker
 • Dit rantsoen is de oorzaak van een slechte pens fermentatie

 

De oorzaak van slecht gras / kuilgras is onvoldoende actief bodemleven.                                                                      

De werkwijze van kringloop boeren: de boer voedt het bodemleven (met organisch stof C/N hoger dan 8, bovenop de grond), het bodemleven voedt de plant.

De werkwijze van de gangbare boer: de boer heeft het idee dat hij de plant rechtstreek moet bemesten met kunstmest en drijfmest ( ongeacht de kwaliteit) en “verplicht “emissie arm. Met als gevolg dat het bodemleven wordt uitgeschakeld, met als resultaat gras / kuilgras van bovenstaande kwaliteit.

Deze neerwaartse spiraal bij de gangbare boeren moet worden omgebogen naar een opgaande lijn. Door de wisselwerking met vele veehouders, vaak lid van de Vereniging van Behoud van Boer en Milieu, hebben we veel ervaring opgedaan. En daarmee een stappenplan ontwikkelt.

 

Eerste stap is:

Het negatieve effect van de slechte gras/ kuilgras in het rantsoen op de pens fermentatie ombuigen naar een rantsoen dat een optimale pens fermentatie geeft. Dit is maatwerk maar is op ieder agrarisch bedrijf toe te passen.

 

Tweede stap is:

De drijfmest in de opslag een fermentatie proces te laten ondergaan, zodat de C/N verhouding 8 wordt of hoger en bovengronds aanwenden, zodat het bodemleven wordt gevoed.

 

Korte termijn doelstelling:

Van gangbare naar kringlooplandbouw.

De pens fermentatie optimaliseren om het volgende te bereiken.

 • Een gezonde koe met veel weerstand
 • Hoge voer benutting ( hoge eiwit benutting, hoger melkeiwit met laag ureum)
 • Een hoge economische productie realiseren
 • De koeien hebben de kracht om oud te worden, levensproductie van 50 à 60 duizend liter
 • Een optimale uiergezondheid, met laag celgetal
 • Geen noemenswaardige klauwproblemen / afwijkingen
 • De geproduceerde mest en urine laten rijpen in de opslag tot voeding voor het bodemleven

 

Als de korte termijn doelstelling is gelukt, hebben we een lagere kostprijs per liter melk, hetgeen financiële ruimte geeft om in de bodem te investeren.

Lange termijn doelstelling: bodembeheer.

Dit is heel breed maar sterk bepalend om een basis te hebben om in de eeuwigheid economisch te boeren op het land.

Een bodem kan gezondmakende planten en ziekmakende planten voort brengen of er ergens tussen in. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het bodemleven. Het bodemleven kan bestaan uit overwegend gezondmakend dan wel ziekmakend microleven . Beide zijn altijd aanwezige, maar de wijze van bodembeheer bepaalt welk microleven de overhand heeft.

Wat heeft een landbouwbodem in het algemeen nodig om een gezondmakend microleven te hebben in kwaliteit en kwantiteit?

 • Een pH van tussen 6 en 7
 • Een bodem met kruimelstructuur voor zuurstof en CO₂ uitwisseling ( ademhaling bodemleven)
 • Een levende humus met organisch stof van 3 % of meer
 • Een levende biomassa aan bodemleven van tussen de 15 à 20 ton per ha
 • De kruimelstructuur is belangrijk voor de doorworteling van de bodem
 • Een regelmatige voeding van gerijpte organisch plantenvoeding
 • Voldoende aan mineralen en sporenelementen

Hoe te werk te gaan om de korte en lange termijn planning om te zetten naar een werkwijze met zichtbaar resultaat?

 

Korte termijn:

De pens fermentatie te optimaliseren door een rantsoen van:

 • Eiwit arm (14 % RE) en structuurrijk met voldoende energie
 • Om gifstoffen weg te vangen ImpactPoeder
 • De pensmicroben voeden met een breed pakket van mineralen ; Sea Crop /Immutines

 

Van de korte termijn maken we een succes om vervolgens van de lange termijn planning een succes te maken, maar dat vraagt veel meer inzet en kennis van de boer dan de korte termijn doelstelling.

Om de lange termijn planning uit te voeren is 4 à 5 jaar nodig, daarom is belangrijk dat het met de juiste werkwijze en middelen plaats vindt.

Onderzoek eerst op welke traptree je bedrijf staat op de ecologisch ladder, met behulp van Bio – Electronische metingen.

 

Samen met u stellen we een plan van aanpak op!