Geschiedenis

In 2010 heeft “De Koolstofkring” de activiteiten van “Carbo-Holland” overgenomen, in de gepresenteerde rapporten komt u daarom de naam Carbo-Holland tegen. Om de rapporten beter op hun waarde te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de geschiedenis van ons product. 

In 1991 is een start gemaakt met de toepassing van asbestvrije kaoliniet houdende klei als een voedingssupplement bij melkkoeien. Daarnaast werd gekeken naar de rantsoensamenstelling bij het gebruik van dit kleimineraal. Door te denken vanuit de kringloop op het bedrijf werd het Natuurlijk Kringloop Systeem ontwikkeld, als een leidraad om te komen tot een betere benutting van voedingsstoffen in de koe. In 1995 waren het product en het systeem klaar voor de markt.

Tussen 1995 en 2000 hebben we de nodige onderzoeken gedaan, om een onderbouwing te krijgen van de werking van ons product (ImPactPoeder). Veel onderzoek is gedaan in samenwerking met de Vereniging Tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM). De rapporten vindt u op deze website onder rapporten. In de rapporten komt u ImpactPoeder tegen onder de namen: m.m.c., F.I.R. en R.I.F. het gaat hierbij echter steeds om dezelfde kaoliniet houdende klei. Vanaf 2007 heet ons product ImPactPoeder, omdat het een poeder is dat een positieve invloed (Impact) heeft op de herstellende werking van de natuurlijke processen binnen de totale kringloop op uw bedrijf. Het werkt eerst in het dier, dan in de mest en blijft doorwerken in de bodem.