'Stikstof' een misleidend woord! Complexe N-xt Bladmeststoffen, al 20 jaar uniek

We worden aan alle kanten een soort van misleid en weggeleid van de ware kern van het verhaal. Ook nu zien we weer dat het debat verschuift van de inhoud naar symptoom bestrijding (lees boerenprotesten). Een misselijkmakend schouwspel van de media, waar we denk ik weinig aan gaan veranderen. Healthy Soil blijft graag bij de feiten en de inhoud en over het woord stikstof is best veel te zeggen.

Lees meer

De N-xt Fertilizers bladmeststoffen zijn gebruiksvriendelijke meststoffen die het sturen van een teelt met de juiste mineralen gedurende het seizoen mogelijk maken. Zo zijn ze toepasbaar met vele gewasbeschermingsmiddelen, dus in één werkgang te doseren. Naast de zeer effectieve amide stikstof die het gewas direct kan benutten voor groei, bevatten alle N-xt bladmeststoffen ook diverse belangrijke sporenelementen.

Lees meer

 

 


 

In de praktijk hebben wij de ervaring dat met ons advies en producten uw melkveehouderij bedrijf in vier jaar meer als 100% stikstof benutting heeft. Niet alleen 100% stikstof benutting, maar ook een lage kostprijs en gezonde koeien, die oud worden (veel werkplezier).

 

Onze activiteiten zijn: advies verzorgen / additieven leveren aan agrariërs om hun bedrijf te versterken, zowel economische als ecologisch.

 • Economisch is euro’s verdienen jaar in jaar uit door een lage kostprijs
 • Ecologisch kapitaal wordt uitgedrukt in de weerstand van elk onderdeel van de bedrijfskringloop, voor nadere uitleg lees: Ecologisch kapitaal

 

Advisering over rantsoen / grasland beheer / voederwinning / kwaliteit organische mest / bodemleven, kortom de gehele kringloop van uw bedrijf.

Onze producten:

 • ImpactPoeder, voedersupplement o.a.als mycotoxinen binder, werkt op de gezondheid van pens en darmen, voor nadere uitleg lees: ImpactPoeder
 • Sea Crop, een volledig organisch mineralen mengsel; extract van zeewater met een zeer laag gehalte aan natrium, voor nadere uitleg lees: Sea Crop
 • Appelmelasse, maakt het rantsoen smakelijk, VEM 895, OEB min 73, heel lage Kali, voor nadere uitleg lees lees: Appelmelasse
 • Drijfmest toevoeging / voor nadere uitleg lees: Biomest
 • Healthy Box Powder, is een as uit bruinkool / absorbeert 60 % van zijn eigengewicht aan vocht / heeft een helende werking op de ziekte van Mortellaro / is vervolgens een mineralen toevoeging aan de mest, voor nadere uitleg lees: Healthy Box Powder
 • Stimulus, is bladvoeding op basis van aminozuren, maakt kunstmest overbodig, voor nadere uitleg lees: Stimulus
 • Gesteentemeel, brengt de mineralen / sporen element weer op pijl in de bodem, voor nadere uitleg lees: Gesteentemeel
 • Möscha-zwenkverspreider, breedwerpig drijfmest verspreider nadere uitleg lees: Möscha
 • Bio – Electronische metingen (BEV) in de landbouw, de gehele kringloop op uw bedrijf door gemeten, naar kwaliteit microleven, voor nadere uitleg lees: Organic Forest
 • Straling / zwerfstroom, van de aarde of de techniek, ondermijnen de weerstand van de koeien.

 

Stikstofbenutting

Voor alle dier sectoren geldt; “ Er is maar één plaats waar gerijpte mest/urine wordt geproduceerd, dat is in het dier”.

In de winter van 2018 / 2019 is er een onderzoek georganiseerd door de VBBM met financiële ondersteuning van 11 leveranciers van toevoegmiddelen.

Doelstelling van de proef;

 • Kwaliteit van de drijfmest, gerijpte of rottende
 • De emissie ammoniak
 • De benutting van de stikstof in de eerste snede gras
 • De emissie van ammoniak tussen de hoogste en laagste uitkomst was factor 6.

 

Bestudeer dit rapport en dan zou u ook op de gedachten kunnen komen dat;
“Generieke wetgeving vervangen voor doel-wetgeving”.

VBBM onderzoek, mestinjectie versus bovengronds https://youtu.be/-oianYLzScEyoutube

Voor video publicaties zie Video